Jens Marcus Mottré, Konstnär

Om Jens Marcus

Har arbetat med bildgestaltning sedan mitten av 60-talet och som konstnär sedan 1984.


Utfört utsmyckningar för diverse företag och haft ateljévisningar för ett otal konstföreningar.


Varit kursledare i teckning och måleri samt hållit föreläsningar om olika konstnärer och bildtekniker.

Jens Marcus Mottré

Jens Marcus Mottré

Eldaregatan 1b

41315 Göteborg

Mobiltelefon: 0739 - 28 27 09

E-post: jensmarcus@mottre-art.com

Hemsida: www.mottre-art.com

Kontaktuppgifter